Strata dysku w ultimate frisbee

trata dyski w ultimate frisbee oznacza automatyczną zmianę jego posiadania. Drużyna, która była w ataku będzie grała teraz w obronie i starała się odzyskać inicjatywę. Drużyna, która broniła rozpoczyna swój atak i próbuje zdobyć punkt.

Strata dysku w ultimate frisbee oznacza automatyczną zmianę jego posiadania. Drużyna, która była w ataku będzie grała teraz w obronie i starała się odzyskać inicjatywę. Drużyna, która broniła rozpoczyna swój atak i próbuje zdobyć punkt. Wznowienie gry następuje z miejsca, w którym nastąpiła strata. Kiedy dokładnie następuje strata dysku w ultimate frisbee? Przeczytajcie we wpisie.

Nieudane podanie i wznowienie gry

Strata dysku następuje przede wszystkim w momencie, gdy dysk spadnie na ziemię po nieudanym lub niezłapanym podaniu. Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy łapiący nie miał szans dobiec do rzuconego dysku, bądź gdy dysk wyślizgnął mu się lub odbił od rąk. Wznowienie następuje z miejsca, w którym dysk leży na boisku. Podnieść go może dowolny gracz drużyny, która odzyskała dysk. W miejsce dysku musi ustawić tzw. punkt obrotu, czyli nogę piwotową i może od razu rozpocząć grę. W momencie straty gracze mogą poruszać się w dowolnym kierunku. Strata dysku w ten sposób może nastąpić również już na samym początku punktu, jeśli jeden z graczy ataku dotknie dysk po pullu i go nie złapie.

Strata dysku w ultimate frisbee

Przechwycenie lecącego dysku

Gracz obrony może przechwycić lecący dysk. Po złapaniu frisbee może automatycznie ustanowić punkt obrotu i kontynuować grę. Jeżeli przechwyt nastąpił w strefie punktowej przeciwników oznacza to zdobycie punktu tzw. callahan. Jeżeli obrońca zbije lecący dysk na ziemię, grę może wznowić dowolny gracz z jego drużyny z miejsca, gdzie dysk upadł na ziemię.

Dysk na aucie

Starta dysku w ultimate frisbee następuje również w momencie, gdy ten wyleci poza linię pola gry. Jeżeli miało to miejsce w środkowej części boiska, gracz wznawiający musi ustawić punkt obrotu w miejscu gdzie dysk opuścił plac gry. Jeżeli dysk wyleciał za linie ograniczające strefę punktową, to może ustawić punkt obrotu w najbliższym miejscu na linii punktowej (to ta pierwsza linia oddzielająca strefę punktową od reszty boiska) i stąd kontynuować grę. Strata następuje również w momencie, gdy osoba łapiący dysk w pierwszym kontakcie z ziemią nastąpił bądź dotknął linii ograniczającej boisko (linie w ultimate frisbee należą do autu).

Wskazówka!

Zawodnik obrony, jest zawsze w grze (także gdy porusza się na aucie). Jeżeli dysk po rzucie wyleci poza boisko i zostanie dotknięty przez obrońcę, to wznowienie gry następuje z linii bocznej na wysokości, gdzie został dotknięty przez obrońcę (nie tam gdzie wyleciał poza boisko).

Kiedy starta dysku skutkuje zatrzymaniem gry?

  • zawodnik ataku popełni faul przy łapaniu dysku. Dysk musi podnieść wtedy faulowany zawodnik;
  • rzucający nie rzuci dysku, zanim marker doliczy do 10. Rozpocznie wypowiadać słowo „ten” lub „dziesięć”;
  • dysk zostanie celowo przekazany z ręki do ręki przez jednego z zawodników drużyny atakującej do drugiego bez momentu lotu;
  • rzucający celowo odbija dysk od innego zawodnika, żeby złapać dysk ponownie;
  • rzucający ponownie złapie dysk po swoim podaniu, zanim dysk zostanie dotknięty przez innego gracza;
  • zawodnik drużyny atakującej umyślnie wspomaga poruszanie się innego zawodnika ze swojej drużyny w celu złapania przez niego dysku;
  • zawodnik drużyny atakującej wykorzystuje jakiś przedmiot do ułatwienia złapania dysku.

W powyższych sytuacjach gracze obu drużyn muszą się zatrzymać, bądź wrócić do pozycji zajmowanych w momencie zdarzenia. Gra wznawiana jest tzw. checkiem, o którym w jednym z kolejnych artykułów.

Related Posts

Leave a reply